Friday, April 10, 2009

MINGGU KESEMBILAN- DUA BELAS
MEMBUAT WEBQUEST
- Webquest adalah berfungsi sebagai rangka kerja yang boleh digunakan oleh guru untuk pembinaan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dengan menggunakan internet.
- Terdapat kerangka konseptual web quest iaitu seperti pengenalan, tugas, proses, penilaian, kesimpulan dan sumber maklumat.Secara ringkasnya fungsi setiap rangka tersebut ialah seperti :
  • PENGENALAN- Adalah sebagai tempat bermulanya atau suatu gambaran keseluruhan secara ringkas.
  • TUGAS- Memperihalkan dengan jelas tentang keputusan akhir pembelajaran.Tugasan ini boleh diberi dalam bentuk masalah, misteri, tempat membuat rumusan dan sebagainya.
  • PROSES- Terdapat panduan langkah demi langkah disediakan untuk diikuti oleh para pelajar dalam melengkapkan tugasan mereka. Perlu kepada perincian agar mudah diikuti oleh pelajar.

  • PENILAIAN- Menjelaskan kreteria penilaian yang kebiasaannya format rubrik penilaian digunakan.

  • KESIMPULAN - Rumusan terhadap tugasan yang dibuat melalui webquest ini

  • SUMBER MAKLUMAT- Membekalkan maklumat kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan mereka.Maklumat yang diberikan adalah dalam bentuk URL.

Cara mendaftar webquest ialah:
1. Membuka laman yahoo atau google..taip webquest.

2. Pilih webquest.org untuk masuk ke ruang webquest
3. Pilih create webquest-baca dengan teliti arahan atau panduan yang diberikan sebelum mendaftarnya.
4. Klik here pada teks yang akhir pada webquest tersebut.

5. Kemudian register for 30 day trial dan kemudiannya isi borang pendaftaran tersebut.

MINGGU KELAPAN.....


ACCESS


Microsoft access ialah satu program pangkalan data hubungan yang berkuasa dapat membantu anda membina dan menguruskan pangkalan data yang kompleks. Dengan menggunakan Acess anda dapat membina sebuah pangkalan data dari mula dengan bantuan wizard. Setelah data yang dibina lengkap, Acess menyediakan kemudahan untuk memanipulasi data mengikut keperluan anda.
Langkah-langkah membuat Access ialah :
1. Program-microsoft office- pilih Access
2. Klik blank database


3. Save data ini terlebih dahulu..seperti rekod pelajar.


4. Klik Create dan akan terpapar table
5. Isi perkara-perkara yang hendak diletakkan ke dalam table tersebut seperti nama, no ic, alamat, nama bapa, nama ibu dan sebagainya kemudian Save table.


6. Setelah memasukkan data kepada beberapa table. Klik create dan klik table.

7. Seterusnya klik database tool- Pilih relationship untuk membuat pertautan antara data-data8.Klik Add pada table tersebut bagi membuat pertautan

9. Klik create-pilih more form dan kemudian pilih form wizarduntuk isi kan data pada borang
10. Jika terdapat nilai seperti gaji...klik currency


11. Langkah seterusnya ialah isi borang yang telah disediakan mengenai maklumat yang telah dimsukkan seperti semua data pelajar.
12. Dan jika anda ingin membuat pertanyaan atau ingin mengetahui hanya beberapa perkara sahaja mengenai maklumat pelajar tersebut, klik create pilih query wizard dan akan hasilkan maklumat yang dikehendaki.

13. Begitu juga jika anda mahu report pelajar berkenaan. Klik create pilih reportThursday, April 9, 2009

MINGGU KETUJUH....MEMBUAT YAHOO GROUP

1.Hendaklah buka laman web yahoo.. Kemudian pergi kepada group.
2. Klik start your group..kemudiannya masukkan alamat email pada yahoo tersebut.
3. Klik select a Yahoo! Group catogory pilih school and education.
4. Select a Yahoo! Groups Category (Continued)
5. Pilih College and university
5. Klik place my group here
6. Describe Your Group...alamat email
7. Isi maklumat yang perlu dimasukkan
8. klik continue dan anda boleh invite orang lain untuk join group anda.
Monday, March 9, 2009

....sambung....

WORD
Booklet
- Microsoft word...klik page setup..klik landscape. Seterusnya multiple pilih book fold dan sheet yang dikehendaki.
- Klik paper dan pilih A4.

Langkah-langkah seterusnya adalah sama dengan membuat broser iaitu membuat tajuk sama ada dengan word Art atau lain-lain bentuk tulisan.

- Mencorakkan booklet dengan pelbagai maklumat yang diperlukan.

-Memasukkan gambar-gambar yang sesuai.

-Memilih background yang sesuai- klik format pilih background untuk menghias booklet tersebut.

- Membuat header dan footer seperti : page dan apa-apa sahaja yang hendak diletakkan pada header n footer iaitu klik view dan pilih header dan footer.

Minggu keenam....


WORD
Microsoft word ialah perisian yang membolehkan pengguna menaip pelbagai bentuk dokumen. Ia menyediakan kemudahan suntingan teks termasuklah gaya penulisan, carta dan objek grafik. Semua jenis dokumen contohnya surat, laporan, buku, iklan, majalah dan lain-lain boleh di tulis dengan mudah...
1. Brosur
- Klik page layout- pilih collumns..cth 3 collumns

- Orientation- pilih landscape

- saiz A4

Kemudiannya bolehlah membuat broser berdasarkan kreativiti masing-masing cth:

-Membuat tajuk dengan wordArt atau lain2 jenis

-Jika hendak masukkan picture. Pilih gambar yang dikehendaki sama ada pada file picture sendiri atau mana-mana gambar pada lama web iaitu dengan copy dan paste tempat yang dikehendaki.

-Jika hendak masukkan pelbagai bentuk dalam broser ; Klik shapes dan pilih bentuk yang dikehendaki. Klik kanan tetikus untuk dapatkan EDIT TEKS untuk mengisi teks didalamnya.

-Untuk menghias bentuk tersebut pilih tex box style dan pilih yang sesuai dikehendaki.
Jika hendak memasukkan jadual dalam broser tersebut- klik insert pilih table..


Dan seterusnya design broser dengan memilih background yang sesuai untuk broser tersebut dan sebagainya
MINGGU KELIMA


Meneruskan tugasan excel ......

1. Membuat carta/graf

Sediakan jadual untuk dimasukkan ke dalam carta bar
- Klik insert-pilih jenis yang dikehendaki. Cth collum

.....sambung....Pemakaian Fungsi pada MS Excel
Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dilakukan dengan cara
menuliskan alamat selnya bukan angkanya pada formula bar.
Misal : Penjumlahan : =A1+B1 atau +A1+B1.
Pengurangan : =A1-B1 atau +A1-B1.
Perkalian : =A1*B1 atau +A1*B1.
Pembagian : =A1/B1 atau +A1/B1. dll
1. Max (Range) : mencari nilai terbesar dari suatu range.
2. Min (Range) : mencari nilai terkecil dari suatu range.
3. Sum (Range) : mencari jumlah dari isi data yang terdapat pada suatu range.
4. Average (Range) : mencari nilai rata-rata dari suatu range.
5. Count (Range) : mencari jumlah data yang terdapat pada suatu range.

Fungsi VLOOKUP
Fungsi Vlookup merupakan fungsi bantuan references. Fungsi Vlookup dipakai untuk
menghasilkan nilai pada tabel secara vertikal.
Penulisan : =VLOOKUP(nama_baris;tabel;kolom_pencarian;range_lookup)

Fungsi HLOOKUP
Fungsi Hlookup merupakan fungsi bantuan references juga. Fungsi Hlookup dipakai untuk
menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal.
Penulisan : =HLOOKUP(nama_kolom;tabel;baris_pencarian;range_lookup)